Có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Chia sẻ bài viết:
Có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội được 63 tháng và nhận trợ cấp thất nghiệp một lần rồi nhưng còn mấy tháng lẻ chưa được nhận. Xin hỏi mấy tháng lẻ đó thì tôi có được bảo lưu không?
Bạn đọc có email TamdaiXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội được 63 tháng và nhận trợ cấp thất nghiệp một lần rồi nhưng còn mấy tháng lẻ chưa được nhận. Xin hỏi mấy tháng lẻ đó thì tôi có được bảo lưu không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) quy định như sau:
2. Các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, bao gồm:
c) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:
Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định
Khoản 1, Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội được bảo lưu như sau:
1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau:
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp
Như vậy, những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu. Cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu được thực hiện theo trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh