Có chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi công ty đang nợ tiền bảo hiểm xã hội được không?

Chia sẻ bài viết:
Có chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi công ty đang nợ tiền bảo hiểm xã hội được không?
Tôi làm việc ở công ty từ năm 2005 đến tháng 12/2017, có tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện công ty đang nợ tiền bảo hiểm xã hội từ năm 2015. Xin hỏi tôi có chốt sổ bảo hiểm xã hội được không và thời hạn giải quyết hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội là bao lâu?
Bạn đọc có email hoaban.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc ở công ty từ năm 2005 đến tháng 12/2017, có tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện công ty đang nợ tiền bảo hiểm xã hội từ năm 2015. Xin hỏi tôi có chốt sổ bảo hiểm xã hội được không và thời hạn giải quyết hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội là bao lâu?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điểm 2.12 khoản 2 Điều 2 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định:
2.12. Xác nhận sổ BHXH: là ghi thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người tham gia.
Khoản 4 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thời hạn xác nhận sổ BHXH như sau: 
4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về việc ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH như sau:
3.1. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn hợp đồng lao động).
3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.
Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Thời hạn giải quyết hồ sơ xác nhận sổ BHXH được hiện theo quy định trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang