Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Chia sẻ bài viết:
Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
Vừa qua, do tình hình kinh doanh khó khăn, tôi bị công ty điều chuyển sang làm vị trí công việc khác so với công việc hiện tại. Tuy nhiên, công ty tôi không thông báo về thời hạn làm công việc mới. Xin hỏi, việc công ty làm như vậy có vi phạm quy định của pháp luật hay không?
Bạn đọc có email thomdaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, do tình hình kinh doanh khó khăn, tôi bị công ty điều chuyển sang làm vị trí công việc khác so với công việc hiện tại. Tuy nhiên, công ty tôi không thông báo về thời hạn làm công việc mới. Xin hỏi, việc công ty làm như vậy có vi phạm quy định của pháp luật hay không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 31 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:
1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, trong trường hợp này, công ty bạn đã vi phạm quy định pháp luật về lao động. Khi tạm thời điều chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động, công ty phải báo cho bạn biết trước ít nhất 03 ngày làm việc và thông báo rõ thời hạn làm tạm thời.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Đặng Thị Nụ

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ