Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao đồng

Chia sẻ bài viết:
Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao đồng
Hiện tôi đã làm việc tại công ty được 4 năm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 01.06.2018 vừa rồi, tôi bị điều chuyển sang làm công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động với lý do xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Xin hỏi công ty làm như vậy có đúng không?
Bạn đọc địa chỉ email: Quang08@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện tôi đã làm việc tại công ty được 4 năm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 01.06.2018 vừa rồi, tôi bị điều chuyển sang làm công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động với lý do xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Xin hỏi công ty làm như vậy có đúng không?
Luật gia Nguyễn Thị Trang Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:
1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc.
3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. 
Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao Động như sau:
1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:
a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;
b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) Sự cố điện, nước;
d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.
Từ những căn cứ trên, Công ty có quyền tạm thời chuyển ông làm công việc khác so với hợp đồng lao động vì nhu cầu sản xuất, kinh doanh nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trừ trường hợp được ông đồng ý. Trường hợp này, công ty phải báo cho ông biết trước ít nhất 03 ngày làm việc.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Công ty Luật TNHH YouMe

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang