Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng dịch Covid-19
Tôi là giảng viên môn hội hoạ của trường cao đẳng nghệ thuật. Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Xin hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ chúng tôi như thế nào?
Bạn đọc có email LeLinhHoaxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giảng viên môn hội hoạ của trường cao đẳng nghệ thuật. Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Xin hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ chúng tôi như thế nào?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 (Sau đây gọi là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau:
Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
2. Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
Điều 29 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả
1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
Điều 30 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
1. Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định này (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
2. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung