Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật và các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật?

Chia sẻ bài viết:
Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật và các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật?
Chị tôi là người khuyết tật làm việc tại một công ty hoạt động ngành nghề về mây tre đan. Xin hỏi, pháp luật quy định như nào về chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật và các hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật?
Bạn đọc có email huongsenxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Chị tôi là người khuyết tật làm việc tại một công ty hoạt động ngành nghề về mây tre đan. Xin hỏi, pháp luật quy định như nào về chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật và các hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 176 Bộ luật Lao động quy định về chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật như sau:
1. Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật.
2. Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật.
Điều 177 Bộ luật Lao động quy định về sử dụng lao động là người khuyết tật như sau:
1. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khoẻ của họ.
2. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.
Điều 178 Bộ luật Lao động quy định về các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật như sau:
1. Sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
2. Sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
Như vậy, chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật và các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật được quy định như pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Đặng Thị Nụ

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ