Chế độ và hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

Chia sẻ bài viết:
Chế độ và hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi
(Lao động thủ đô) - Tôi 50 tuổi, đã công tác 25 năm trong một doanh nghiệp, có 15 năm làm việc trong môi trường đặc biệt nguy hiểm, nặng nhọc và độc hại. Hiện tại do sức khoẻ yếu, tôi không thể tiếp tục làm việc. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có thể xin nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu được thì hồ sơ và thủ tục như thế nào (Đàm Hưng, Đống Đa, Hà Nội).
Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH): “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng BHXH đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên; 2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành”.
Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu với trường hợp của ông, đủ 50 tuổi, có 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành, nếu ông đáp ứng điều kiện bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì ông sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi. 
Trong trường hợp nếu ông chưa đủ điều kiện bị suy giảm khả năng lao động, ông có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH để chờ đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu. 
Để được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi, ông phải làm thủ tục để được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 thông tư số 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm: “a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động Thủ đô