Chế độ phụ cấp với sinh viên tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Chế độ phụ cấp với sinh viên tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19
Con tôi là sinh viên Đại học Y Hà Nội được cử đi chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cháu hiện đang làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2. Xin hỏi, cháu có được nhà nước phụ cấp gì không?
Bạn đọc có email thaonguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Con tôi là sinh viên Đại học Y Hà Nội được cử đi chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cháu hiện đang làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2. Xin hỏi, cháu có được nhà nước phụ cấp gì không?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Mục 1 Công văn  6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 quy định về đối tượng áp dụng bao gồm:
b) Học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Mục 3 Công văn  6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 quy định về chế độ phụ cấp chống dịch trong thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng như sau:
b) Các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c mục 1 công văn này:
- Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP.
- Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP).
Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định về chế độ phụ cấp chống dịch như sau:
1. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:
c) Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế.
Như vậy, trường hợp sinh viên trường Y tham gia công tác chống dịch COVID 19 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng phụ cấp chống dịch theo các quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương