Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Chia sẻ bài viết:
Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ
Con trai tôi là hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ. Vừa qua, con trai tôi nhận được quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thêm 05 tháng nữa. Xin hỏi, trong trường hợp này, con trai tôi có được hưởng thêm phụ cấp gì không? Cách tính như thế nào?
Bạn đọc có email SonlamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Con trai tôi là hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ. Vừa qua, con trai tôi nhận được quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thêm 05 tháng nữa. Xin hỏi, trong trường hợp này, con trai tôi có được hưởng thêm phụ cấp gì không? Cách tính như thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định về chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ như sau:
1. Ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.
Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghi định số 27/2016/NĐ-CP như sau:
1. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì từ tháng thứ 25 trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Cách tính hưởng như sau:
Phụ cấp được hưởng từ tháng thứ 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ
Trong đó:
Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%
Như vậy, ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, trường hợp phải kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ 25 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. cách tính hưởng được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh