Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 2021

Chia sẻ bài viết:
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 2021
Tôi là giáo viên tiểu học đã có 6 năm công tác trong ngành giáo dục và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (từ 2015 đến nay) trong đó có 2 năm đầu tôi giảng dạy tai trường dân lập và 4 năm gần đây tôi giảng dạy tại trường công lập. Xin hỏi 2 năm tôi giảng dạy tại trường dân lập có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu có thì mức phụ cấp là bao nhiêu?
Bạn đọc có email HoanglamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học đã có 6 năm công tác trong ngành giáo dục và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (từ 2015 đến nay) trong đó có 2 năm đầu tôi giảng dạy tai trường dân lập và 4 năm gần đây tôi giảng dạy tại trường công lập. Xin hỏi 2 năm tôi giảng dạy tại trường dân lập có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu có thì mức phụ cấp là bao nhiêu?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:
Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.
b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).
c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).
d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.
Khoản 1 Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định về mức phụ cấp thâm niên như sau:
1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
Như vậy, thời gian bạn giảng dạy tại trường dân lập vẫn được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Mức hưởng phụ cấp thâm niên của bạn thời điểm hiện tại là 6% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Tư vấn pháp luật       
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh