Chế độ lương vào bảo hiểm xã hội của người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Chia sẻ bài viết:
Chế độ lương vào bảo hiểm xã hội của người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Công ty tôi có thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động trong vòng 02 tháng. Xin hỏi, tạm hoãn hợp đồng thì lương vào bảo hiểm xã hội của tôi sẽ thực hiện như thế nào? Sau khi hoãn hợp đồng tôi có được nhận lại làm việc không?
Bạn đọc có địa chỉ: Hanhnguyen9X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi có thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động trong vòng 02 tháng. Xin hỏi, tạm hoãn hợp đồng thì lương vào bảo hiểm xã hội của tôi sẽ thực hiện như thế nào? Sau khi hoãn hợp đồng tôi có được nhận lại làm việc không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 30 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:
2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về quản lý đối tượng như sau:
4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.
Điều 31 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Như vậy, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, bạn không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng, trừ trường hợp công ty và bạn có thỏa thuận và công ty cũng không đóng bảo hiểm xã hội cho 02 tháng đó. Sauk hi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, công ty sẽ phải nhận bạn làm việc trở lại như quy định nêu trên
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung