Chế độ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu?

Chia sẻ bài viết:
Chế độ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu?
Tôi là giáo viên trung học phổ thông đã nghỉ hưu từ năm 2010. Trong lương hưu hàng tháng của tôi chưa có khoản trợ cấp thâm niên nhà giáo. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp này không?
Bạn đọc có email haihaabc@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giáo viên trung học phổ thông đã nghỉ hưu từ năm 2010. Trong lương hưu hàng tháng của tôi chưa có khoản trợ cấp thâm niên nhà giáo. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp này không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Chế độ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30.08.2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Quyết định 52/2013/QĐ-TTg). 
Tại Điều 2 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định về đối tượng áp dụng bao gồm các đối tượng sau đây: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).
Đồng thời, tại Điều 3 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định điều kiện tính hưởng trợ cấp như sau: 1. Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; 2. Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011; 3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.
Như vậy, ông sẽ được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu khi thuộc đối tượng áp dụng và đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Minh họa

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng