Chế độ BHXH đối với người tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia

Chia sẻ bài viết:
Chế độ BHXH đối với người tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia
Trước đây tôi có tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Xin hỏi, thời gian làm nhiệm vụ tại Campuchia của tôi có được tính hưởng bảo hiểm xã hội không?
Bạn đọc có email VanhienXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Trước đây tôi có tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Xin hỏi, thời gian làm nhiệm vụ tại Campuchia của tôi có được tính hưởng bảo hiểm xã hội không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điểm g Điều 23 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân quy định như sau:
g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết chế độ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia Quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, trường hợp ông chưa giải quyết chế độ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia Quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội là cơ sở để xác định điều kiện hưởng chế độ lương hưu.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng