Chế độ BHXH đối với người lao động đã nghỉ hưu

Chia sẻ bài viết:
Chế độ BHXH đối với người lao động đã nghỉ hưu
(Lao Động) - Năm 2002, bố tôi đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí. Nay, bố tôi làm việc tại một doanh nghiệp và được yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đề nghị luật sư cho biết chế độ bảo hiểm xã hội được áp dụng với trường hợp của bố tôi được pháp luật quy định như thế nào (Vũ Thanh Hà)
Công ty Luật TNHH YouMe:
Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9.5.2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động nêu rõ: “Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hằng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động”.
Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định: “Người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.
Điều 1 Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22.9.2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9.5.2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động nêu rõ: “Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỉ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:
a) Bảo hiểm xã hội: Từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đến tháng 12 năm 2009 là 15%; từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 16%; từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 là 17%; từ tháng 1 năm 2014 trở đi là 18%.
b) Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.
c) Nghỉ hàng năm 4%.
d) Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động”.
Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đối với NLĐ đã nghỉ hưu và đang hưởng chế độ hưu trí, khi tiếp tục giao kết hợp đồng lao động, thì NSDLĐ và NLĐ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, hiện nay, khi đang hưởng chế độ hưu trí, bố ông không phải tham gia BHXH bắt buộc khi giao kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động