Chấm dứt hợp đồng với người lao động đang trong thời gian nghỉ thai sản

Chia sẻ bài viết:
Chấm dứt hợp đồng với người lao động đang trong thời gian nghỉ thai sản
Tôi làm việc tại một công ty Hàn Quốc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm và hết hạn vào ngày 20.06.2018. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, tôi nghỉ thai sản. Sau khi đi làm lại thì được thông báo là công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi vào 20.06.2018. Xin hỏi, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy là đúng hay sai? Tôi muốn tiếp tục hợp đồng thì phải làm thế nào?
Bạn đọc địa chỉ email: quyn02f@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc tại một công ty Hàn Quốc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm và hết hạn vào ngày 20.06.2018. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, tôi nghỉ thai sản. Sau khi đi làm lại thì được thông báo là công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi vào 20.06.2018. Xin hỏi, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy là đúng hay sai? Tôi muốn tiếp tục hợp đồng thì phải làm thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 15 Bộ luật Lao Động 2012 quy định về hợp đồng lao động như sau:
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Việc ký kết hợp đồng lao động mới khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hiệu lực được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao Động 2012 như sau:
2. Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định về một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đó là:
1. Hết hạn hợp đồng lao động.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, theo thông tin bà đã cung cấp, trường hợp của bà không thuộc vào trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Khi hợp đồng lao động hết hạn thì hợp đồng này đương nhiên sẽ chấm dứt. Trường hợp bà muốn tiếp tục làm việc thì có thể thỏa thuận với công ty để giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định đã được trích dẫn.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng