Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đã hiến bộ phận cơ thể người.

Chia sẻ bài viết:
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đã hiến bộ phận cơ thể người.
Tôi vừa hiến một bên thận cho em trai tôi tại Bệnh viện và được cấp giấy ra viện với xác nhận đã hiến thận. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không? Hồ sơ tôi cần chuẩn bị những gì? Thẻ bảo hiểm y tế được cấp sẽ có giá trị sử dụng trong bao lâu?
Bạn đọc có email nguyenducluXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi vừa hiến một bên thận cho em trai tôi tại Bệnh viện và được cấp giấy ra viện với xác nhận đã hiến thận. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không? Hồ sơ tôi cần chuẩn bị những gì? Thẻ bảo hiểm y tế được cấp sẽ có giá trị sử dụng trong bao lâu?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Tại Điểm m) Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế số 10/VBHN-VPQH quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:
m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định như sau:
2. Việc cấp thẻ BHYT đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật thực hiện như sau:
a) Cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể" trên giấy ra viện;
b) Tổ chức Bảo hiểm xã hội căn cứ giấy ra viện quy định tại Điểm a Khoản này cấp thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;
c) Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện.
Về thành phần hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định như sau:
1. Thành phần hồ sơ
1.1. Người tham gia
a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".
c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03
Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật trên, ông thuộc đối tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày ông  ra viện. Về thành phần hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đã hiến bộ phận cơ thể được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn
Tác giả: Nguyễn Thị Trang

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang