Cách tính trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Cách tính trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng thế nào?
Tháng 8.2016, tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Sau khi điều trị ổn định, tôi được giám định và kết quả bị suy giảm 40% khả năng lao động. Tôi đã có 12 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, mức hưởng trợ cấp do tai nạn lao động của tôi được tính như thế nào?

Bạn đọc có email thanhvanx@xxx hỏi: Tháng 8.2016, tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Sau khi điều trị ổn định, tôi được giám định và kết quả bị suy giảm 40% khả năng lao động. Tôi đã có 12 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, mức hưởng trợ cấp do tai nạn lao động của tôi được tính như thế nào?

Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trợ cấp hằng tháng như sau:

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn cụ thể mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng  =  Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = {0,3 x Lmin + (m-31) x 0,02 x Lmin} + {0,05 x L + (t-1) x 0,003 x L}

Trong đó:

- Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng.

- m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 31 ≤ m ≤ 100).

- L: Mức tiền lương, đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư này.

- t: tổng số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư này. 

Như vậy, mức hưởng trợ cấp của bạn được thực hiện theo quy định pháp luật nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao Động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.