Cách tính tiền lương được hưởng do chưa nghỉ hết ngày nghỉ hàng năm

Chia sẻ bài viết:
Cách tính tiền lương được hưởng do chưa nghỉ hết ngày nghỉ hàng năm
Tôi làm việc ở công ty may mặc từ ngày 02/06/2017 theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm. Xin hỏi số tiền tôi được hưởng trong những ngày chưa nghỉ phép sẽ được tính như thế nào?
Bạn đọc có email maihoa.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc ở công ty may mặc từ ngày 02/06/2017 theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm. Xin hỏi số tiền tôi được hưởng trong những ngày chưa nghỉ phép sẽ được tính như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ hằng năm như sau:
1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:
2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.
Tại Khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động quy định:
3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm; 
b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc. 
4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.
Như vậy, tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm sẽ được xác định theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng