Cách tính tiền lương của người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ

Chia sẻ bài viết:
Cách tính tiền lương của người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ
Hai tuần gần đây công ty tôi yêu cầu nhân viên đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần để kịp đơn hàng xuất cho khách. Xin hỏi, mức lương đi làm vào ngày nghỉ và mức lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ sẽ được tính như thế nào?
Bạn đọc có email tuanh8xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hai tuần gần đây công ty tôi yêu cầu nhân viên đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần để kịp đơn hàng xuất cho khách. Xin hỏi, mức lương đi làm vào ngày nghỉ và mức lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ sẽ được tính như thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tiền lương như sau:
1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Khoản 1 Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Điều 55 nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định công thức tính lương làm thêm giờ như sau:
  1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm
  1. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:
Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm
Như vậy, trường hợp người lao động tăng ca vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc ít nhất bằng 200%. Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ thì tiền lương sẽ được tính như công thức được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh