Các trường hợp được cấp lại và bổ sung, sửa đổi nội dung trên giấy ra viện

Chia sẻ bài viết:
Các trường hợp được cấp lại và bổ sung, sửa đổi nội dung trên giấy ra viện
Tôi đang làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội nhưng lại làm mất giấy ra viện. Tôi đã được bệnh viện cấp lại giấy ra viện nhưng lại bị sai thông tin. Tôi có xin điều chỉnh lại thông tin cho đúng thì bệnh viện từ chối với lí do chỉ cấp lại giấy ra viện một lần. Xin hỏi, bệnh viện trả lời như vậy có đúng hay không?
Bạn đọc có email thunganXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội nhưng lại làm mất giấy ra viện. Tôi đã được bệnh viện cấp lại giấy ra viện nhưng lại bị sai thông tin. Tôi có xin điều chỉnh lại thông tin cho đúng thì bệnh viện từ chối với lí do chỉ cấp lại giấy ra viện một lần. Xin hỏi, bệnh viện trả lời như vậy có đúng hay không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điểm a, Điểm b Khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh như sau:
5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:
a) Cấp lại giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong các trường hợp sau đây:
- Bị mất, bị hỏng;
- Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;
- Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;
- Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại" trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
b) Bổ sung, sửa đổi nội dung trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Sau khi bổ sung, sửa đổi nội dung phải đóng dấu treo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (dấu đã đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội) tại phần nội dung bổ sung, sửa đổi.
Như vậy, trường hợp sai thông tin trên giấy ra viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy ra viện trước đó có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi nội dung trên giấy ra viện theo các quy định trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng