Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải

Chia sẻ bài viết:
Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải
Công ty tôi kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Tôi nghe nói nếu ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục thì sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn. Xin hỏi, có đúng như vậy không? Nếu bị thu hồi thì chúng tôi phải làm gì?
Bạn đọc có email NamnguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Tôi nghe nói nếu ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục thì sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn. Xin hỏi, có đúng như vậy không?  Nếu bị thu hồi thì chúng tôi phải làm gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 6 và điểm d khoản 7 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định như sau:
6. Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn một trong các trường hợp sau đây:
a) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
b) Không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục;
c) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải;
d) Sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe trước, trong và sau khi truyền dữ liệu.
7. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thu hồi Giấy phép kinh doanh do cơ quan mình cấp và thực hiện theo trình tự sau đây:
d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực.
Như vậy, nếu công ty bạn ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục thì sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn. Công ty bạn sẽ phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh