Bị kéo dài thời hạn nâng lương do có thái độ không tốt với khách hàng?

Chia sẻ bài viết:
Bị kéo dài thời hạn nâng lương do có thái độ không tốt với khách hàng?
Tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty tại Hà Nội. Vừa qua, tôi bị ban lãnh đạo công ty ra quyết định xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương với lý do có thái độ không tốt với khách hàng. Công ty có thể xử lý kỷ luật tôi vì lý do nêu trên không?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Tại Điều 118 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động”.

Đồng thời, tại Điều 128 Bộ luật Lao động 2012 về những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, công ty chỉ có quyền xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động đã được quy định trong nội quy lao động. Nội dung của nội quy lao động được quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Như vậy,  hành vi của ông sẽ bị xử lí kỷ luật lao động kéo dài thời hạn nâng lương khi đã được quy định trong nội quy lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân theo các quy định về nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
Tác giả: Thái Thị Phương_ Công ty Luật YouMe
Nguồn: Báo Lao động 
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.