Bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động

Chia sẻ bài viết:
Bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động
Tôi mới ký Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm với một công ty phần mềm máy tính, trong đó có 02 tháng được tính là thời gian thử việc và nhận 80% lương. Xin hỏi, 02 tháng thử việc đó tôi có được đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu có thì lấy mức tiền lương nào làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội?
Bạn đọc có email damminhhieuXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi mới ký Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm với một công ty phần mềm máy tính, trong đó có 02 tháng được tính là thời gian thử việc và nhận 80% lương. Xin hỏi, 02 tháng thử việc đó tôi có được đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu có thì lấy mức tiền lương nào làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội như sau:
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
Mục 3 Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:
3. Đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.
Như vậy, bạn có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm, do đó, công ty và bạn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương thử việc được ghi trong hợp đồng lao động.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh