Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Chia sẻ bài viết:
Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài
Công ty tôi có người nước ngoài làm việc. Số lượng người nước ngoài làm việc tại công ty thường xuyên thay đổi. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài?
Bạn đọc có email MinhPhamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi có người nước ngoài làm việc. Số lượng người nước ngoài làm việc tại công ty thường xuyên thay đổi. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài?  
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định về việc báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài như sau:
1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
2. Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
Như vậy, công ty bạn cần báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng