Ai là người thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do Covid – 19?

Chia sẻ bài viết:
Ai là người thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do Covid – 19?
Tôi là công nhân một nhà máy, đã ngừng việc khoảng gần 1 tháng nay. Mới đây tôi có nghe nói về chính sách hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do Covid – 19. Xin hỏi trường hợp này chúng tôi tự làm thủ tục hay công ty đứng ra đại diện cho toàn bộ công nhân thực hiện đề nghị hỗ trợ? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?
Bạn đọc có email HoaDoXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là công nhân một nhà máy, đã ngừng việc khoảng gần 1 tháng nay. Mới đây tôi có nghe nói về chính sách hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do Covid – 19. Xin hỏi trường hợp này chúng tôi tự làm thủ tục hay công ty đứng ra đại diện cho toàn bộ công nhân thực hiện đề nghị hỗ trợ? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 20 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
1. Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
2. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.
Như vậy, người sử dụng lao động là người thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do Covid – 19. Trình tự, thủ tục thực hiện được quy định theo trích dẫn nêu trên.  
Tư vấn pháp luật     
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh