Ai được giảm tiền phạt vi phạm về phòng chống Covid-19?

Chia sẻ bài viết:
Ai được giảm tiền phạt vi phạm về phòng chống Covid-19?
Tôi bị lập quyết định phạt hành chính vì vi phạm quy định về phòng chống Covid-19 nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn tôi chưa đủ tiền nộp phạt. Xin hỏi, tôi có được miễn, giảm tiền phạt không? Và thủ tục xin được miễn, giảm tiền phạt như thế nào?
Bạn đọc có email thuyquynhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi bị lập quyết định phạt hành chính vì vi phạm quy định về phòng chống Covid-19 nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn tôi chưa đủ tiền nộp phạt. Xin hỏi, tôi có được miễn, giảm tiền phạt không? Và thủ tục xin được miễn, giảm tiền phạt như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về giảm, miễn tiền phạt như sau:
1. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.
Khoản 1 Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về hoãn thi hành quyết định phạt tiền như sau:
1. Quyết định phạt tiền có thể được hoãn thi hành trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.
Khoản 2 Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về giảm, miễn tiền phạt như sau:
2. Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.
Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên bạn có thể được xem xét giảm, miễn tiền nộp phạt. Thủ tục đề nghị giảm, miễn tiền phạt được thực hiện như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương