Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Chia sẻ bài viết:
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Tôi là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đang có nhu cầu chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho người khác. Xin hỏi: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này được quy định như thế nào?
Bạn đọc có email mythuxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đang có nhu cầu chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho người khác. Xin hỏi: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này được quy định như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT- BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định về một trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.
Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp như sau: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định cách tính thuế từ thu nhập chuyển nhượng phần vốn góp như sau: 
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang