Đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2020 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Chia sẻ bài viết:
Đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2020 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
Tôi được biết nhà nước có chính sách về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Xin hỏi nhóm đối tượng này gồm những ai và mức giảm tiền thuê đất là bao nhiêu?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi được biết nhà nước có chính sách về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Xin hỏi nhóm đối tượng này gồm những ai và mức giảm tiền thuê đất là bao nhiêu?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 2 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg) quy định về đối tượng áp dụng như sau:
1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất).
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg quy định về mức giảm tiền thuê đất như sau:
Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).
Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.
Như vậy, những đối tượng được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2020 được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên. Mức giảm là 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phương Dung

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung