Bất kỳ người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số nào cũng được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế?

Chia sẻ bài viết:
Bất kỳ người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số nào cũng được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế?
Bạn đọc có email  maianxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Xin hỏi, có phải bất cứ người thuộc hộ gia đình nghèo hoặc người dân tộc thiểu số nào cũng được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế hay không?
Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điềm h) Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong đó nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:
h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định về nhóm do ngân sách nhà nước đóng như sau:
9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:
a) Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;
b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 
c) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
d) Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Như vậy, người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc các trường hợp cụ thể theo các quy định đã trích dẫn ở trên thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế.
Tư vấn pháp luật
Hình minh họa

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Thủy