Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp được pháp luật quy định như thế nào (Nguyễn Ngọc Quang).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh thông qua nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Theo Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng đa cấp phải có các trách nhiệm sau:

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm xây dựng và công bố công khai Quy tắc hoạt động của doanh nghiệp và người tham gia trong hoạt động bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp về các nội dung sau đây: a) Chương trình bán hàng, bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán; b) Chương trình đào tạo người tham gia, bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia; c) Quy tắc hoạt động trong đó hướng dẫn cách thức giao dịch và quy định liên quan đến bán hàng đa cấp; d) Trách nhiệm của người tham gia; đ) Lợi ích kinh tế mà người tham gia có thể có được bằng việc tiếp thị hay trực tiếp bán hàng hóa và các điều kiện để có được lợi ích kinh tế đó; e) Điều kiện chấm dứt hợp đồng của người tham gia và quyền, nghĩa vụ phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng này; g) Các vấn đề khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ngoài trách nhiệm nêu trên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp còn có các trách nhiệm sau đây: a) Bảo đảm tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho người tham gia; b) Bảo đảm chất lượng của hàng hóa được bán theo phương thức bán hàng đa cấp; c) Giải quyết các khiếu nại của người tham gia và người tiêu dùng; d) Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia; đ) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng đa cấp, pháp luật về bán hàng đa cấp cho người tham gia; e) Quản lý người tham gia qua hệ thống thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp theo mẫu do Bộ Thương mại quy định (nay là Bộ Công thương); g) Thông báo cho người tham gia những hàng hóa thuộc diện không được doanh nghiệp mua lại trước khi người đó tiến hành mua hàng.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới