Quy định pháp luật về tịch thu phương tiện vi phạm hành chính?

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về tịch thu phương tiện vi phạm hành chính?
Vừa qua, Tôi bị xử lý vi phạm hành chính và bị tịch thu ô tô. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tịch thu phương tiện vi phạm hành chính? 
Bạn đọc có email MinhHue8x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vừa qua, Tôi bị xử lý vi phạm hành chính và bị tịch thu ô tô. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tịch thu phương tiện vi phạm hành chính? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.
Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
Điều 81 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:
1. Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận vào biên bản.
Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, người có thẩm quyền xử phạt thấy tình trạng tang vật, phương tiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì phải lập biên bản về những thay đổi này; biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và người chứng kiến.
2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải được quản lý và bảo quản theo quy định của Chính phủ.
Như vậy, việc tịch thu phương tiện vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng