Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Chia sẻ bài viết:
Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
Hiện tại, tôi đang sử dụng Chứng minh thư 9 số. Tôi muốn đổi sang Căn cước công dân. Tiện tại tôi đang làm việc tại Ninh Bình, hộ khẩu thường trú của tôi ở Hà Nội. Xin hỏi, tôi có thể đến đâu để làm thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân?
Bạn đọc có email ducthinhXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tại, tôi đang sử dụng Chứng minh thư 9 số. Tôi muốn đổi sang Căn cước công dân. Tiện tại tôi đang làm việc tại Ninh Bình, hộ khẩu thường trú của tôi ở Hà Nội. Xin hỏi, tôi có thể đến đâu để làm thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 26 Luật Căn cước công dân quy định về nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.
Như vậy, để được cấp lại Căn cước công dân, bạn có thể chọn một trong các địa điểm nêu tại quy định pháp luật trích dẫn trên.  
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng