Người dân Hà Nội có được hưởng cùng lúc 02 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND không?

Chia sẻ bài viết:
Người dân Hà Nội có được hưởng cùng lúc 02 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND không?
Bố tôi là thương binh được hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và gia đình tôi cũng là hộ nghèo của thành phố Hà Nội. Tôi được biết chúng tôi thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 15 của thành phố. Xin hỏi nếu gia đình tôi được hưởng chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 rồi thì bố tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ đối với thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị quyết 15 nữa không?
Bạn đọc có email hoangtuatXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Bố tôi là thương binh được hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và gia đình tôi cũng là hộ nghèo của thành phố Hà Nội. Tôi được biết chúng tôi thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 15 của thành phố. Xin hỏi nếu gia đình tôi được hưởng chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 rồi thì bố tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ đối với thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị quyết 15 nữa không?  
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND) quy định như sau:
1. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ.
3. Hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.
Điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc hỗ trợ như sau:
c) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một (01) trong số các chế độ hỗ trợ nêu từ Khoản 2 đến Khoản 8 Điều 1; trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất. Người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại Nghị quyết này.
Như vậy, trường hợp gia đình bạn thuộc hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì bố bạn thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng vẫn được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND.
Tư vấn pháp luật  
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh