Mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19?

Chia sẻ bài viết:
Mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19?
Hiện nay tôi thấy có rất nhiều mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19 tại các cơ sở y tế khác nhau. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19 là bao nhiêu?
Bạn đọc có email LamanhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện nay tôi thấy có rất nhiều mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19 tại các cơ sở y tế khác nhau. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19 là bao nhiêu?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Mục 2.1 Công văn số 5378/BYT-KHTC về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 quy định mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19 như sau:
2.1. Mức giá xét nghiệm nhanh: thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 nêu trên, cụ thể như sau:
a) Trước ngày 01/7/2021:
- Đối tượng BHYT: thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.
- Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020.
b) Từ ngày 1/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:
- Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.
- Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Ví dụ đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí KCB thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng. Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp hiện hành.
Như vậy, mức giá xét nghiệm nhanh Covid – 19 được xác định như quy định được trích dẫn ở trên
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh