Khám bệnh trái tuyến có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không?

Chia sẻ bài viết:
Khám bệnh trái tuyến có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không?
Tôi có thẻ bảo hiểm y tế tại tuyến huyện nhưng hiện nay tôi muốn lên bệnh viện đa khoa của tỉnh để thăm khám. Xin hỏi, khi đi khám bệnh trái tuyến như vậy thì tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nữa không?
Bạn đọc có email TranhoanganhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi có thẻ bảo hiểm y tế tại tuyến huyện nhưng hiện nay tôi muốn lên bệnh viện đa khoa của tỉnh để thăm khám. Xin hỏi, khi đi khám bệnh trái tuyến như vậy thì tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nữa không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế như sau:
3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Như vậy, khi đi khám bệnh trái tuyến bạn sẽ vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh