Hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Chia sẻ bài viết:
Hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Tôi nghe nói ở Hà Nội đang có chính sách hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Xin hỏi những đối tượng nào được hỗ trợ và mức hỗ trợ là bao nhiêu?
Bạn đọc có email LunglinhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói ở Hà Nội đang có chính sách hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Xin hỏi những đối tượng nào được hỗ trợ và mức hỗ trợ là bao nhiêu?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Quy định về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 như sau:
1. Đối tượng và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp sau:
- Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố;
- Các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10 mét khối nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).
b) Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu tại mục a khoản này).
2. Thời gian thực hiện: các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2021.
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
4. Phương thức hỗ trợ: Thành phố thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.
Như vậy, việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh