Có thẻ Căn cước công dân gắn chíp có phải xin Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nữa không?

Chia sẻ bài viết:
Có thẻ Căn cước công dân gắn chíp có phải xin Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nữa không?
Tôi đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp rồi thì sau này khi cần xác nhận số Chứng minh nhân dân cũ tôi có cần xin Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nữa không?
Bạn đọc có email HoangthuyXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp rồi thì sau này khi cần xác nhận số Chứng minh nhân dân cũ tôi có cần xin Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nữa không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:    
Khoản 1, 2 Điều 12 Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định về xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân như sau:
1. Mã QR code trên thẻ Căn cước công dân có lưu thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
2. Trường hợp trong mã QR code trên thẻ Căn cước công dân không có thông tin về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp Căn cước công dân có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ cho công dân khi có yêu cầu.
Trường hợp thông tin số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ của công dân không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân (nếu có). Cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư Căn cước công dân, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân để xác định chính xác nội dung thông tin.
Trường hợp có đủ căn cứ thì cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cho công dân, trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, bạn không cần xin Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân trừ hợp trong mã QR code trên thẻ Căn cước công dân không có thông tin về số Chứng minh nhân dân cũ.
Tư vấn pháp luật      
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh