Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án

Chia sẻ bài viết:
Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án
Cháu tôi tham gia thanh viên xung phong từ hè năm 2020. Xin hỏi, thanh niên xung phong phải thực hiện những nhiệm vụ gì? Thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án được hưởng chính sách như thế nào
Bạn đọc có email HaLanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Cháu tôi tham gia thanh viên xung phong từ hè năm 2020. Xin hỏi, thanh niên xung phong phải thực hiện những nhiệm vụ gì? Thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án được hưởng chính sách như thế nào
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 22 Luật Thanh niên quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong như sau:
2. Nhà nước ban hành chính sách để thanh niên xung phong thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao;
b) Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;
c) Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên;
d) Các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ theo quy định của pháp luật
Điều 10 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện quy định về chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án như sau:
1. Được chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền.
2. Được cấp có thẩm quyền, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện xem xét, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian hoạt động tình nguyện và có nhu cầu tiếp tục ở lại địa phương công tác.
3. Được hỗ trợ một lần bằng một nửa tiền lương hoặc tiền công tháng hiện hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm theo quy định của pháp luật.
5. Thanh niên tình nguyện có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư
Như vậy, nhiệm vụ của thanh niên xung phong và chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án được thực hiện như quy định được trích dẫn ở trên
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung