Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong trường hợp nào?

Chia sẻ bài viết:
Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong trường hợp nào?
Tôi thấy ở nhiều tuyến đường, Cảnh sát giao thông hay dừng các phương tiện giao thông để kiểm soát dù xe đó đi sai làn, vượt đền đỏ hay có lỗi gì. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì trong những trường hợp nào thì Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát?
Bạn đọc có email VanlamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi thấy ở nhiều tuyến đường, Cảnh sát giao thông hay dừng các phương tiện giao thông để kiểm soát dù xe đó đi sai làn, vượt đền đỏ hay có lỗi gì. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì trong những trường hợp nào thì Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông quy định về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát như sau:
1. Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:
a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
b) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;
d) Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Như vậy, Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh