Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần có được cho thuê lại quyền sử dụng đất không?

Chia sẻ bài viết:
Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần có được cho thuê lại quyền sử dụng đất không?
Công ty tôi được Nhà nước cho thuê 1000m2 đất để sử dụng cho dự án, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tuy nhiên, hiện tại công ty tôi không sử dụng hết phần diện tích đất thuê nên muốn cho thuê lại một phần quyền sử dụng đất. Xin hỏi, công ty tôi có được cho thuê lại quyền sử dụng đất không?
Bạn đọc có email hoamaixxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi được Nhà nước cho thuê 1000m2 đất để sử dụng cho dự án, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tuy nhiên, hiện tại công ty tôi không sử dụng hết phần diện tích đất thuê nên muốn cho thuê lại một phần quyền sử dụng đất. Xin hỏi, công ty tôi có được cho thuê lại quyền sử dụng đất không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau:
2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:
a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, công ty bạn được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được phép cho thuê lại quyền sử dụng đất.
Tư vấn pháp luật
Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ