Quyền sử dụng đất của hợp tác xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi hợp tác xã giải thể, phá sản

Chia sẻ bài viết:
Quyền sử dụng đất của hợp tác xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi hợp tác xã giải thể, phá sản
Hợp tác xã của chúng tôi đã thành lập được 10 năm, có sử dụng 200 m2 đất do được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Hiện tại, do làm ăn không hiệu quả nên hợp tác xã đang muốn làm thủ tục giải thể. Xin hỏi, trường hợp hợp tác xã giải thể thì quyền sử dụng đất của hợp tác xã sẽ được giải quyết như nào?
Bạn đọc có email hoamaixxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hợp tác xã của chúng tôi đã thành lập được 10 năm, có sử dụng 200 m2 đất do được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Hiện tại, do làm ăn không hiệu quả nên hợp tác xã đang muốn làm thủ tục giải thể. Xin hỏi, trường hợp hợp tác xã giải thể thì quyền sử dụng đất của hợp tác xã sẽ được giải quyết như nào?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 177 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khi giải thể, phá sản như sau:
2. Quyền sử dụng đất của hợp tác xã khi giải thể, phá sản thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì Nhà nước thu hồi đất đó;
b) Đối với đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất do thành viên góp quyền sử dụng vào hợp tác xã thì Nhà nước không thu hồi đất, quyền sử dụng đất đó là của hợp tác xã và được xử lý theo điều lệ của hợp tác xã, nghị quyết của đại hội thành viên.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, hợp tác xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì khi hợp tác xã giải thể, Nhà nước sẽ thu hồi lại đất đó.
Tư vấn pháp luật
Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ