Quy định về Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Chia sẻ bài viết:
Quy định về Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị
Đề nghị Chuyên mục tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị (Nguyễn Quang Tuyến, Ba Đình, Hà Nội).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, thì:

UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Người xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị phải nộp bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, gồm: 1- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu quy định. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng; 2- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 3- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng (UBND cấp huyện) có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. Thời hạn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Nguyễn Văn Sinh
Nguồn tin: Báo Lao Động điện tử