Quy định của pháp luật về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Chia sẻ bài viết:
Quy định của pháp luật về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở
Vợ chồng tôi đang chuẩn bị thủ tục để mua nhà ở. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời điểm chuyển quyền sở hữu?
Bạn đọc có email hanglexxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vợ chồng tôi đang chuẩn bị thủ tục để mua nhà ở. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời điểm chuyển quyền sở hữu?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 12 Luật Nhà ở quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở như sau:
1. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên nhận góp vốn, bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở từ bên góp vốn, bên tặng cho, bên đổi nhà ở.
3. Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
4. Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
5. Các giao dịch về nhà ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải tuân thủ các điều kiện về giao dịch nhà ở và hợp đồng phải có hiệu lực theo quy định của Luật này.
Như vậy, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được xác định theo quy định pháp luất trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng