Đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Chia sẻ bài viết:
Đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Chúng tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp một trường Đại học tại Hà Nội và đang gặp nhiều khó khăn về chỗ ở. Chúng tôi được biết, Nhà nước có chính sách về thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Đề nghị Chuyên mục tư vấn về đối tượng và điều kiện được thuê hoặc mua nhà ở xã hội (Nguyễn Thu Trang, ĐH Công nghiệp, Hà Nội).
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Điều 37, Điều 38 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, ngày 23/06/2010, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, thì đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội  gồm: 1- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; 2- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 3- Công nhân làm việc tại khu công nghiệp; 4- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ; 5- Học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN, CĐN, TCN không phân biệt công lập hay dân lập được thuê nhà ở trong thời gian học tập; 6- Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Đối tượng được thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát; Có mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình thuộc diện thu nhập thấp theo quy định của UBND cấp tỉnh, trừ trường hợp đang là học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN, CĐN, TCN trong thời gian học tập.
Đối tượng được mua, được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát; Có mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình dưới mức thu nhập bình quân của địa phương theo quy định của UBNDcấp tỉnh; Đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương nơi có dự án phát triển nhà ở xã hội; Đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện quy định vừa nêu còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.
Căn cứ vào Nghị định 71/2010/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xác định mức thu nhập bình quân và thu nhập thấp tại địa phương, điều kiện được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn trong từng thời kỳ và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Website của UBND cấp tỉnh và của Sở Xây dựng.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động