Điều kiện để hộ gia đình được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện để hộ gia đình được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
Đất gia đình tôi đang sử dụng thuộc diện đất bị Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh. Xin hỏi, gia đình tôi phải đáp ứng điều kiện gì để được bồi thường về đất trong trường hợp này và có thể được bồi thường theo nguyên tắc nào?
Bạn đọc có email trunamxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Đất gia đình tôi đang sử dụng thuộc diện đất bị Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh. Xin hỏi, gia đình tôi phải đáp ứng điều kiện gì để được bồi thường về đất trong trường hợp này và có thể được bồi thường theo nguyên tắc nào?
Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.
Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, cụ thể:
1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
Như vậy, hộ gia đình đáp ứng điều kiện trên thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh minh họa.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Thủy