Điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn
Đề nghị luật sư cho biết điều kiện, thủ tục chuyển đổi từ đất vườn thành đất phi nông nghiệp hoặc đất ở trên địa bàn Hà Nội?
Theo quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành theo Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội), hộ gia đình, cá nhân có các điều kiện sau, có thể chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất vườn thành đất phi nông nghiệp hoặc đất ở):
Đang sử dụng đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 2. Là người chấp hành tốt pháp luật đất đai ở địa phương, được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận và có văn bản cam kết về các nội dung như: bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ cho các tổ chức quản lý chuyên ngành quản lý theo quy định; bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý theo quy định; nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở hoặc để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc xây dựng điểm dân cư nông thôn (gọi tắt là quy hoạch) đã được phê duyệt; không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch phòng chống lũ và diện tích dành lối đi sử dụng chung trong khu vực.
Để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu phải chuẩn bị và nộp một bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã (nơi có đất), hồ sơ gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu); phương án sản xuất, kinh doanh (nếu chuyển mục đích sử dụng đất sang làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp); trường hợp xây dựng nhà để ở hoặc để bán thì phải thực hiện theo quy định của Pháp Luật về nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản; bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất; các văn bản và cam kết theo quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Công ty Luật TNHH YouMe