Điều chỉnh diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chia sẻ bài viết:
Điều chỉnh diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Việc sửa đổi số liệu trong GCNQSDĐ được đo đạc lại được thực hiện theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP

Diện tích đất gia đình tôi qua đo đạc thực tế lớn hơn so với diện tích đất được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết tôi có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa lại số liệu hay không và nếu có, thì phải làm như thế nào?

Mai Kiên Trung

Trả lời: Việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp số liệu diện tích đo đạc thực tế lớn hơn so với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất (QSDĐ) được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP như sau: - Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về QSDĐ; - Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có  thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai; - Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định của pháp luật.


Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, theo các thông tin mà ông cung cấp, ông có thể nộp Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.Việc sửa đổi số liệu trong Giấy chứng nhận do đất được đo đạc lại sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quy định tại Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP  về cấp Giấy chứng nhận như sau: a) Người có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam