Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Chia sẻ bài viết:
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
Cá nhân, hộ gia đình muốn xin cấp phép xây dựng nhà ở tại nông thôn thực hiện tại đâu; trình tự, thủ tục xin cấp phép như thế nào (Lê Tuấn Anh, Gia Lâm, Hà Nội).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, thì:

UBND xã là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt không phải xin cấp phép xây dựng.

Đối với các trung tâm xã, cụm xã nếu có hướng phát triển thành đô thị, nhưng chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, thì UBND huyện phải đưa ra các quy định để làm căn cứ cho việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

Người xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn, phải nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu quy định; Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ, trong đó phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp - thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó.

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng (UBND xã) có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. Thời hạn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Nguyễn Văn Sinh
Nguồn tin: Báo Lao Động điện tử