Bất động sản đưa vào kinh doanh cần đáp ứng điều kiện gì?

Chia sẻ bài viết:
Bất động sản đưa vào kinh doanh cần đáp ứng điều kiện gì?
Tôi đang có ý định thành lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng không rõ những loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh. Xin hỏi: Bất động sản đưa vào kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện gì?
Bạn đọc có email hoangdungxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang có ý định thành lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng không rõ những loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh. Xin hỏi: Bất động sản đưa vào kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện gì?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 5 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 quy định về các loại bất động sản đưa vào kinh doanh như sau: Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:
1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.
Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:
1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất.
Như vậy, các loại bất động sản đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật đã được trích dẫn ở trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang