Việc trả lại tài sản thuê khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Chia sẻ bài viết:
Việc trả lại tài sản thuê khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
Công ty tôi có cho một đối thuê văn phòng. Tiền văn phòng đã được thanh toán đến hết năm 2020. Tuy nhiên, tôi được biết đối tác sắp bị phá sản. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? 
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi có cho một đối thuê văn phòng. Tiền văn phòng đã được thanh toán đến hết năm 2020. Tuy nhiên, tôi được biết đối tác sắp bị phá sản. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 56 Luật Phá sản quy định về việc trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản như sau:
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại tài sản của mình.
2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.
3. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã chuyển nhượng tài sản thuê hoặc mượn cho người khác mà không đòi lại được thì người cho thuê hoặc cho mượn có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ không có bảo đảm.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp, bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp đó.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng